Menu
menu      Strona Główna
menu      art.129 pkt kp
menu      art 14 Ordynacja podatkowa
menu      art.155 Kodeksu karnego
menu      art.158 Kodeksu karnego
menu      art 178 kodeku karnego
menu      ART.204 Kodeksu karnego
menu      art 217 para karnego
menu      art 22 Kodeksu pracy
menu      art 229 Kodeksu pracy
menu      art.233 Kodeksu karnego
menu      art 237 Kodeksu pracy
menu      art.26 Ordynacji podatkowej
menu      art 270 kodeksu karnego
menu      art 277 Kodeks karny
menu      ART.28 Ordynacji podatkowej
 • neroo aktualizacje
 • ucieczka z butcher bay
 • idz do podstrony 2988
 • nauczyciel zarobki kalkulator
 • centrum wypoczynku millenium miedzywodzie
 • Widzisz wypowiedzi znalezione dla hasła: art 62 kk

  Temat: Czy współżycie z 14-latką to czyn zabroniony?
  kasz0 napisała:

  > oleg3 napisał:
  >
  > > >14-latka popelnila przestepstwo wspolzyjac z 14-latkiem.
  > >
  > > Nie. Oboje popełnili czyn zabroniony.
  >
  > I jedno i drugie. Ten czyn zabroniony jest penalizowany karami
  > przewidzianymi dla przestepstw.

  Oboje popełnili czyn karalny. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich tak
  to ujmuje:

  § 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

  1) "nieletnich" - rozumie się przez to osoby, o których mowa w § 1,

  2) "czynie karalnym" - rozumie się przez to czyn zabroniony przez ustawę

  jako:

  a) przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo

  b) wykroczenie określone w art. 51, 62, 69, 74, 76, 85, 87, 119, 122,

  124, 133 lub 143 Kodeksu wykroczeń.


  Temat: Proszę o pomoc?
  Kodeks karny wykonawczy
  Art. 45. (38) § 1. Jeżeli egzekucja grzywny okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę nieprzekraczającą stu dwudziestu stawek dziennych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez skazanego, na pracę społecznie użyteczną, przyjmując, że dziesięć stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy społecznie użytecznej, z zaokrągleniem do pełnego miesiąca. Pracę społecznie użyteczną określa się w miesiącach; ustalając wymiar godzin pracy w stosunku miesięcznym, sąd kieruje się wskazaniami zawartymi w art. 53 Kodeksu karnego.
  § 2. Do wykonywania pracy, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 35 § 1 Kodeksu karnego oraz art. 53, art. 54-58, art. 60, 62 i 63.
  § 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do grzywny określonej kwotowo, z tym że górna granica grzywny podlegającej zamianie nie może przekroczyć 240.000 złotych, a miesiąc pracy społecznie użytecznej jest równoważny grzywnie w kwocie do 20.000 złotych.

  ALe nie wiem, czy dobrze podaję, bo w karnym jestem jeszcze mało zorientowany.


  Temat: 300 zł za 6 groszy
  > ...została skazana za 6 groszy a za złamanie Art. 62 kodeksu karnego s
  > karbowego (dzięki za info Spokojny.zenek).

  Na prawdę nie zauważasz problemu? Zrobiono ofiarę na zawołanie, a ci co na
  prawdę są szkodliwi mają tych urzędasów w kieszeni chyba. Jak inaczej wyjaśnić
  to, że nie są ścigani...

  Jeśli w tym przypadku kwota była większa (co mogłoby uzasadniać całą akcję w
  ogóle), to dlaczego w wyroku jest 6 gr?

  > Przy okazji: "pomiocie" ma w sobie jakiś staroświecki urok (nie, nie jestem urz
  > ędnikiem ani synem urzędnika)

  Hm... mentalność jednak urzędnicza. No chyba że jesteś komunistą - to raczej ten
  sam sort ludzi?  Temat: ustaslenie ojcostwa, alimenty - obcokrajowiec
  ależ mnie dziewczyno rozbawiła ))

  ma.pi napisała:

  > Mozliwe, zeby wpisac dane ojca do aktu urodzenia to ojciec musi sie podpisac.
  > Jezeli sie nie podpisze to nie mozna tam jego danych podac. Rubryki zostaja
  > wtedy niewypelnione. Mozna to uzupelnic pozniej.

  odp: art. 42 par. 2 prawa o aktach stanu cywilnego - rubryka jest wypełniona w
  sposób odpowiedni

  > Nawet jak kobieta jest mezatka to nie wpisuje sie automatycznie meza jako
  > ojca dziecka. Ojciec nie musi byc mezem kobiety, moze byc sasiad ;o) jezeli
  > tylko sie do tego przyznaje i zlozy swoj podpis.

  odp: cooooo?????!!!!!! większej głupoty nie czytałem, art. 62 Kodeksu
  Rodzinnego męza matki wpisują jako ojca czy On chce tego czego nie.

  > Pozdr.

  Ma.pi zajrzyj do Kodeksu Rodzinnego i do Prawa o aktach stanu cywlinego a potem
  zacznij się wypowiadać.

  pozdrawiam  Temat: Mamy najwięcej więźniów w Europie
  20lat i Realny Kapitalizm gorszy Realny Socjalizm?
  - na mieszkańca jest więcej więźniów - wzięto dane wg których w PL mieszka
  blisko 39mln ludzi <hahaha&#62;

  - część z więźniów to "polityczni" - Art. 62.1 KK

  - policji też nam nie ubyło (patrz ochroniarze)

  - poprzednia propaganda to pikuś przy marketingu

  - a cenzura? hmmm.. spytać trzeba artystów INDEKS 73 i autorów niewydawancyh
  przez nikogo książek eh  Temat: Jenna Jameson czy Chasey Lain?:P
  Kodeks karny :
  Art. 202. (62) § 1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki
  sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  Oczywiście znamię "publicznie" od razu zyskuje walor dyskusyjności, ze względu
  na charakter Misia.
  Są serwisy- na podobieństwo IMDB.com - z filmografiami gwiazd gatunku.
  Temat: Jaka kolejność..?-proszę o pomoc prawną!
  W szpitalu to możesz podawać dane z nieba. A w USC - w akt dziecka ojciec
  będzie wpisany z domniemania męża matki - art. 62 Kodeksu Rodzinnego, czyli czy
  chcesz tego czy nie to z automatu USC wpisze Twojego męża. Opisywałem już
  wcześniej takie przypadki.

  pozdrawiam  Temat: 300 zł za 6 groszy
  Poczytałbyś może, a nie tylko popluł, co?
  Kobieta nie została skazana za 6 groszy a za złamanie Art. 62 kodeksu karnego skarbowego (dzięki za info Spokojny.zenek).

  Przy okazji: "pomiocie" ma w sobie jakiś staroświecki urok (nie, nie jestem urzędnikiem ani synem urzędnika)  Temat: Czy muszę wpuścić ludzi do pomiarów lokalu?
  Przypominam okoliczności:

  &#62; Ostatnio administracja gminna, która zarządza
  &#62; przysłała mi pismo,że przeprowadzana będzie inwentaryzacja budynku.

  i podtrzymuję moje stanowisko, że nie znajduję podstawy prawnej
  dla wejścia kogokolwiek pod pretekstem inwentaryzacji,
  jeśli właściciel lokalu sobie tego nie życzy.
  Jeśli podanoby za przyczynę jedną z tych, o których mowa w art. 13 uowl
  albo art. 62 prawa budowlanego to byłoby ok.
  Muszą podać podstawę prawną.

  Twoja uwaga o odtwarzanu dokumentacji jest słuszna ale
  prowadzi jedynie do wniosku, że trzeba poprawić przepis art. 13 uowl.

  Do kolekcji dodam jeszcze:

  Art. 140. Kodeksu cywilnego
  W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel
  może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-
  gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki
  i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

  Art. 222. Kodeksu cywilnego
  § 2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez
  pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje
  właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie
  naruszeń.

  Art. 193. Kodeksu karnego.
  Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo
  ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie
  opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
  wolności do roku.
  Temat: Bezczelność i brak szacunku
  to się spiesz z tym rozwodem

  Stosownie do art. 62 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli
  dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem
  trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że
  pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli
  dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
  To domniemanie, zawarte w art. 62 § 1 K.r.io., może być obalone
  wyłącznie w drodze procesu o zaprzeczenie ojcostwa (62 § 3 K.r.io.).
  Temat: WWW.ANIMAL-LIBERATION.PL
  I jeszcze coś, a mianowicie dwa niewielkie cytaty:

  1. "ZASADY ALF:
  Uwalnianie zwierząt z miejsc gdzie są one wyzyskiwane (laboratoriów, hodowli
  przemysłowych, ferm futrzarskich itd.) i umieszczanie ich w bezpiecznych
  miejscach, gdzie będą mogły żyć wolne od ludzkiego okrucieństwa
  Powodowanie strat ekonomicznych tych, którzy czerpią zyski z cierpienia i
  eksploatacji zwierząt." (ze strony www.animal-liberation.pl/index.php?
  d=62 )

  2. "Art. 255. § 3. Kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa, podlega
  grzywnie do 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
  wolności do roku." (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny)
  Temat: zasw. o niekaralności
  &#62; W grudniu 2001 robilem zakupy swiateczne w media markt. Niestety wsrod
  &#62; zakupow zawieruszyl mi sie kabelek o wartosci 17 zl, ktory nie zostal
  &#62; skasowany.

  Art. 45. § 1. Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia
  upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia
  ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu.

  Art. 119. § 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli
  jej wartość nie przekracza 250 złotych,
  podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

  To artykuły z Kodeksu wykroczeń. Jeśli ten kabelek zawieruszył się w grudniu w
  2001 roku, to Twoje wykroczenie przestało być karalne.

  Jeśli nie stawisz się w sądzie pomimo prawidłowego wezwania nic Ci to nie da,
  postępowanie zostanie przeprowadzone bez Twojej obecności (art. 60 par. 2 KW).

  O tym, że karalność czynu się przedawniła powinno zostać stwierdzone z urzędu
  przed rozpoczęciem rozprawy (Art. 62 KW).
  Temat: Nawet niezameldowani mogą głosować
  &#62; no i wracamy do punktu wyjścia :
  &#62; co to znaczy, że ktoś stale zamieszkuje
  &#62; i jak to się ma do obowiązku meldunkowego i czy się ma :)
  Ordynacja wyborcza w art. 9 stanowi, że przy ustalaniu faktu stałego
  zamieszkania dla potrzeb niniejszej ustawy stosuje się przepisy Kodeksu
  cywilnego. Czyli przepisy kc, a nie ustawy o ewidencji ludności. Ta ostatnia
  ustawa posługuje się pojęciem "zameldowania", a nie - kodeks cywilny. Dla kc
  liczy się faktyczne zamieszkiwanie w danej miejscowości, z zamiarem stałego
  pobytu. Zameldowanie służy natomiast celom statystyczno-ewidencyjnym i jego
  brak nie może przesądzać o możliwości skorzystania z kontytucyjnego prawa do
  głosowania w miejscu stałego zamieszkania.

  Art. 62 Konstytucji:
  1. Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania
  Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów
  samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.
  2. Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania nie przysługuje osobom,
  które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione
  praw publicznych albo wyborczych.

  Ust.2 wyczerpująco mówi, komu nie przysługuje prawo wybierania. Nie wymienia on
  osób nie posiadających w miejscu stałego zamieszkania zameldowania.
  Temat: REGON przymiot zbedny !
  REGON przymiot zbedny !
  Prokuratura Rejonowa w Grudziadzu umarza dochodzenie w sprawie nie poddania
  sie obowiazkowi posiadania REGONU przez Wspolnote argumentujac : "zarzad
  zgodnie z art.62 ust.4 Ustawy z dn. 29.06.1995 o Statystyce publicznej
  zobowiazany byl zlozyc wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego (REGON) w
  ciagu 14 dni od dnia powstania podmiotu, w tym przypadku Wspolnoty
  Mieszkaniowej. Nie dopelnienie tego obowiazku narusza dyspozycje art.57
  cytowanej ustawy i podlega grzywnie.Zgodnie z art.101 par.1,pkt 4 kk
  przedawnienie karalnosci tego rodzaju wystepku nastepuje po uplywie 5 lat od
  jego popelnienia.Majac na uwadze powyzsze,postepowanie w tym zakresie nalezy
  umorzyc z uwagi na przedawnienie karalnosci czynu (art.17 par.1 pkt 6 kpk)."

  Wnioskuje ze niezgloszenie w terminie REGONU po 5 latach uwalnia podmiot od
  obowiazku go posiadania !!!!!!!!!!  Temat: Sprawa karna.
  rozstrzygnięcie o powództwie cywilnym... zajrzyj do art. 415 Kodeksu
  Postępowania Karnego :)
  ale jeśli np sąd nie widzi bezpośredniego związku roszczenia
  cywilnego związanego z zarzutem - odmówi przyjęcia takiego
  powództwa. to jedno z podstaw do odmowy przyjęcia powództwa itp.
  zajrzyj do art. 65 KPK. jeżeli sąd uzna to za niecelowe - będziesz
  musiała roszczeń swych dochodzić w powództwie cywilnym.

  a zgodnie z art. 62 KPK możesz aż do rozpoczęcia przewodu sądowego,
  na rozprawie głównej, wytoczyć powództwo cywilne jeśli wynika to z
  popełnienia tegoż przestępstwa. to tak w skrócie. pozdrawiam  Temat: forma głosowania
  takie postępowanie, w szczególności jeżeli jest powszechnie akceptowane, jest
  zgodne z zasadami kodeksu cywilnego :
  Art. 56. Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz
  również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z
  ustalonych zwyczajów.
  Art. 60. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby
  dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej
  osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez
  ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
  Art. 61. (27) § 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest
  złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z
  jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło
  jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.
  § 2. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej
  osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki
  sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.
  Art. 62. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, nie traci mocy
  wskutek tego, że zanim do tej osoby doszło, składający je zmarł lub utracił
  zdolność do czynności prawnych, chyba że co innego wynika z treści
  oświadczenia, z ustawy lub z okoliczności.
  Temat: zamldowanie dziecka
  Należy wystąpić do sądu o zaprzeczenie ojcostwa.

  Pod linkiem znajdzie Pani wzór zaprzeczenia ojcostwa:
  www.prokuratura.walbrzych.pl/!oz_z_oj.htm
  Podstawa prawna poniżej.
  USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

  Art. 62. § 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo
  przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że
  pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko
  urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
  § 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub
  unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa,
  domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.
  § 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o
  zaprzeczenie ojcostwa.

  Art. 69. § 1. Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża
  w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka.
  § 2. Matka powinna wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko mężowi
  i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje - przeciwko dziecku.
  § 3. Obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko przez wykazanie
  niepodobieństwa, żeby mąż mógł być ojcem dziecka.

  Art. 72. Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki,
  albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić
  albo przez uznanie dziecka przez ojca, albo na mocy orzeczenia sądu.
  Temat: Czyje nazwisko dla dziecka poczętego przed a ....
  Tak, to prawda.

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

  Art. 62. § 1. (56)Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo
  przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że
  pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko
  urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

  § 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub
  unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa,
  domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.
  § 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o
  zaprzeczenie ojcostwa.

  Art. 63. Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu
  sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez
  żonę.

  Art. 88. § 1. (61)Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi ono
  od męża matki, nosi jego nazwisko, chyba że małżonkowie oświadczyli, że dziecko
  nosić będzie nazwisko matki. Oświadczenia w tej sprawie składane są
  jednocześnie ze złożeniem oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków.

  I parę inncyh, poczytaj sobie:
  www.rozwody.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=63
  Temat: Nazwisko po rozwodzie?
  Zaprzeczenie ojcostwa
  Wszystko z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

  Art. 62. § 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo
  przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że
  pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko
  urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
  § 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o
  zaprzeczenie ojcostwa.

  Art. 66. Mąż matki powinien wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa
  przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje - przeciwko dziecku.

  Nie ma KRiO żadnych terminow, natomiast moze sie okazac, ze matka chce
  zaprzeczenia ojcostwa swojego bylego meza - ma wtedy na to 6 miesiecy.

  Art. 69. § 1. Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża
  w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka.
  § 2. Matka powinna wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko mężowi
  i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje - przeciwko dziecku.
  § 3. Obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko przez wykazanie
  niepodobieństwa, żeby mąż mógł być ojcem dziecka.
  Temat: jestem chory 1 raz w 1 pracy...
  Gość portalu: Krzysztof napisał(a):

  &#62; osz kurcze, a mnie nie ma od poniedziałku :(((

  spokojnie

  Art. 62.1. Zaświadczenie lekarskie ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi składek (przy czym za datę otrzymania uważa się datę stempla pocztowego)
  hrk.pl/kk/ll.php/114/484/
  Temat: PKWN w prokuraturze, SLD do delegalizacji?
  Nadgorliwi prokuratorzy ... .
  W sobotę 22 lipca br grupa działaczy środowisk lewicowych w tym SLD uczciła
  złożeniem kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza 62. rocznicę ogłoszenia
  Manifestu PKWN i wkroczenia do Lublina w 1944 r. Armii Czerwonej i Wojska
  Polskiego. Kilka dni później lubelska Prokuratura z urzędu podjęła czynności
  sprawdzające w związku z art. 256. kodeksu karnego, który dotyczy przestępstwa
  publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju
  państwa.
  Pomijając fakt, że w istocie o propagowaniu jakiegokolwiek totalitarnego
  ustroju w tym przypadku nie może być mowy – niepokoi gorliwość Prokuratury, z
  jaką podjęto działania w tej sprawie skierowanej wyraźnie przeciwko ludziom o
  poglądach lewicowych.
  Temat: prokurator juz zajal sie czerwonymi :]
  prokurator juz zajal sie czerwonymi :]
  Prokuratura lubelska sprawdza, czy działacze SLD i środowisk lewicowych,
  którzy w sobotę w Lublinie uczcili 62. rocznicę ogłoszenia manifestu Polskiego
  Komitetu Wyzwolenia Narodowego, nie popełnili przestępstwa propagowania
  totalitarnego ustroju.

  Prokuratura zajęła się tą sprawą na podstawie doniesień lokalnej prasy, która
  zrelacjonowała obchody i publikowała komentarze. Artykuł 256. kodeksu karnego
  dotyczy przestępstwa publicznego propagowania faszystowskiego lub innego
  totalitarnego ustroju państwa. Grozi za to kara do dwóch lat więzienia.

  (za PAP)
  Temat: prokurator sprawdzi lewakow !
  prokurator sprawdzi lewakow !
  Prokuratura lubelska sprawdza, czy działacze SLD i środowisk lewicowych,
  którzy w sobotę w Lublinie uczcili 62. rocznicę ogłoszenia manifestu Polskiego
  Komitetu Wyzwolenia Narodowego, nie popełnili przestępstwa propagowania
  totalitarnego ustroju.

  Prokuratura zajęła się tą sprawą na podstawie doniesień lokalnej prasy, która
  zrelacjonowała obchody i publikowała komentarze. Artykuł 256. kodeksu karnego
  dotyczy przestępstwa publicznego propagowania faszystowskiego lub innego
  totalitarnego ustroju państwa. Grozi za to kara do dwóch lat więzienia. (PAP)
  Temat: Rzucony na tory, przejechany i ...ukarany przez...
  A może by tak występować do PKP z żądaniami odszkodowań za straty spowodowane
  zwykłymi codziennymi spoźnieniami pociągów. Ile to razy pociag nie dojechał na
  czas i np. spóźniliśmy sie na ważne biznesowe spotkanie. Prawo daje nam takie
  możliwości art.62§2 Prawa Przewozowego i art.471 Kodeksu Cywilnego. Podaje
  przykład nie dojechałem do pracy na czas i pracodwca nie dał mi premii,
  nagrody, podwyżki...Byłospóźnienie kolei jest strata wiec musi być
  odszkodowanie. Rozpocznijmy akcję dochodzenia swoich praw. Może jakiś prawnik
  napisze nam wzorcowe pismo i popłyną do PKP żądania i ciekawe czy będą płacić.  Temat: To nie moje nasienie, to nie moje dziecko
  Kiedy zmiany Kodeksu Rodzinnego i Opiek.?
  W planach są zmiany dotyczące m.in. kwestii związanych ze sztucznym
  zapłodnieniem, ale także i z alimentami. Kiedy mają wejść w życie - i czy w ogóle?
  Bo wg obecnego prawa, to zgodnie z art. 62 krio facet jest ojcem dziecka i
  kropka, choćby nawet urodziło się czarne. I nim będzie, dopóki sam nie
  doprowadzi do sądownego zaprzeczenia ojcostwa.  Temat: zaprzeczenie ojcostwa
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy:
  Art. 62. § 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo
  przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że
  pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko
  urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

  § 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub
  unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa,
  domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.

  § 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o
  zaprzeczenie ojcostwa.

  Ciebie dotyczy § 2. Jesli dziecko urodzi się przed upływem 300 dni od
  uprawomocnienia wyroku, ale zdążysz wcześniej wziąć ślub z drugim partnerem to
  jemu będzie przypisane ojcostwo. Jesli nie zdążysz wówczas powstanie domniemanie
  że twój ex jest ojcem dziecka i wtedy zgodnie z § 3 wyprostować sprawę będzie
  można jedynie w drodze zaprzeczenia ojcostwa.
  Temat: coś dla "procesowiczów"
  III CZP 62/05 Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie przedstawione do
  rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego:
  „1. Czy zarządca nieruchomości, ustanowiony przez wspólnotę mieszkaniową na
  podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
  do dnia 5 lutego 2005 r. mógł reprezentować wspólnotę na zewnątrz, w tym
  udzielać pełnomocnictw procesowych, a w przypadku odpowiedzi negatywnej
  2. Czy z dniem wejścia w życie zmiany przepisu art. 87 § 1 k.p.c. dokonanej
  mocą art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks
  postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, czynność wniesienia pozwu
  przez zarządcę jako osobę sprawującą zarząd majątkiem wspólnoty mieszkaniowej
  nabiera skuteczności, wobec uzyskania w dniu wejścia w życie znowelizowanego
  przepisu art. 87 § 1 k.p.c. podstawy prawnej umocowania do działania w jej
  imieniu i ewentualnie z jakim dniem następuje materialnoprawny skutek
  wniesienia pozwu, tj. z dniem jego faktycznego złożenia, czy też z dniem
  wejścia w życie zmiany ustawy Kodeks postępowania cywilnego (...) z dnia 2
  lipca 2004 r.?”

  III CK 537/04 – postanowienie SN z dnia 23 lutego 2005 r.
  Ostateczna decyzja administracyjna, mimo jej zaskarżenia do sądu
  administracyjnego, stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

  II CK 556/04 – wyrok z dnia 18 marca 2005 r.
  Oparcie wyroku na podstawie faktycznej nie powołanej przez powoda jest
  orzeczeniem ponad żądanie w rozumieniu art. 321 k.p.c.
  Temat: Z naszej rzeczywistości
  Postanowienie z 14 września 2005 r. (sygn. akt III CZP 62/05).
  Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
  " 1. Czy zarządca nieruchomości, ustanowiony przez wspólnotę mieszkaniową na
  podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, do dnia 5 lutego 2005 r.
  mógł reprezentować wspólnotę na zewnątrz, w tym udzielać pełnomocnictw
  procesowych, a w przypadku odpowiedzi negatywnej
  2. Czy z dniem wejścia w życie zmiany przepisu art. 87 § 1 k.p.c. dokonanej
  mocą art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o zmianie ustawy - Kodeks
  postŤpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, czynność wniesienia pozwu
  przez zarządcę jako osobę sprawującą zarząd majątkiem wspólnoty mieszkaniowej
  nabiera skuteczności, wobec uzyskania w dniu wejścia w życie znowelizowanego
  przepisu art. 87 § 1 k.p.c. podstawy prawnej umocowania do działania w jej
  imieniu i ewentualnie z jakim dniem następuje materialnoprawny skutek
  wniesienia pozwu, tj. z dniem jego faktycznego złożenia, czy też z dniem
  wejścia w życie zmiany ustawy Kodeks postępowania cywilnego (...) z dnia 2
  lipca 2004 r.?"
  Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.
  (uzasadnienie w przygotowaniu)
  Temat: Czy Zarządca może udzielić pełnomocnictwa prawniko
  dużo wyjaśni odpowiedź SN na następujące pytanie , cyt :

  Sygn. akt III CZP 62/05 SN PYTANIE PRAWNE
  1. Czy zarządca nieruchomości, ustanowiony przez wspólnotę mieszkaniową na
  podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, do dnia 5 lutego 2005 r.
  mógł reprezentować wspólnotę na zewnątrz, w tym udzielać pełnomocnictw
  procesowych, a w przypadku odpowiedzi negatywnej 2. Czy z dniem wejścia w
  życie zmiany przepisu art. 87 § 1 k.p.c dokonanej mocą art. 1 pkt 12 ustawy z
  dnia 2 lipca 2004 r., o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz
  niektórych innych ustaw, czynność wniesienia pozwu przez zarządcę jako osobę
  sprawującą zarząd majątkiem wspólnoty mieszkaniowej nabiera skuteczności, wobec
  uzyskania w dniu wejścia w życie znowelizowanego przepisu art. 87 § 1 k.p.c.
  podstawy prawnej umocowania do działania w jej imieniu i ewentualnie z jakim
  dniem następuje materialnoprawny skutek wniesienia pozwu tj. z dniem jego
  faktycznego złożenia, czy też z dniem wejścia w życie zmiany ustawuy Kodeks
  postępowania cywilnego (...) z dnia 2 lipca 2004 r.
  Temat: Rozwiązanie umowy o pracę
  Gość portalu: p napisał(a):

  &#62; Umowa na okres próbny to też umowa na czas określony..

  Umowa o pracę na okres próbny, choć także jest umową terminową - zawieraną na
  ściśle oznaczony okres - nie jest tożsama z umową na czas określony i nie
  powinna być zaliczana do umów objętych unormowaniem art. 251 Kodeksu pracy.
  Powyższe potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2001 r. (sygn. akt I
  PKN 229/00), który brzmi: "Przepis art. 25(1) K.p. w zakresie, w jakim przyjęto
  w nim, że dotyczy on jedynie kolejno zawieranych umów o pracę na czas
  określony, z wyłączeniem innych umów o pracę (umów terminowych), jest jasny
  zarówno w aspekcie językowym, jak i intencji ustawodawcy, które leżały u
  podstaw jego ustanowienia. Nie może być on interpretowany w sposób
  rozszerzający między innymi w związku z tym, że stanowi odstępstwo od reguły
  ogólnej, że to strony zgodnie ze swobodnie wyrażoną przez nie wolą decydują o
  tym, jakiego rodzaju umowa o pracę zostaje przez nie zawarta. Umowa o pracę na
  okres próbny nie może być identyfikowana z umową na czas określony, bo są to
  umowy różnego rodzaju, co wynika między innymi z art. 25 K.p., a przy tym na
  nieporozumieniu oparte jest twierdzenie zawarte w uzasadnieniu kasacji, że ich
  cele są jednakowe. Błędne jest więc stanowisko strony powodowej, które przyjęte
  zostało także przez Sąd pierwszej instancji, że umowa o pracę na okres próbny
  objęta jest hipotezą normy art. 251 K.p.".
  za: GP 62 z 4.08.05
  Temat: Rozprawa adm w spr. przebudowy Trasy AK-Toruńskiej
  Rozprawa adm w spr. przebudowy Trasy AK-Toruńskiej
  Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8
  ZAWIADOMIENIE

  Na podstawie art. 46a ust. 5 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r.
  nr 62, poz. 627 ze zmian.) oraz art.49, art. 90 § 3 i art. 91 § l Ustawy
  Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze
  zmian.)
  zawiadamia się wszystkich zainteresowanych, uczestników oraz strony
  postępowania o rozprawie administracyjnej w toku postępowania
  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu trasy Armii
  Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku od AL Prymasa
  Tysiąclecia do ul. Piłsudskiego w Markach.

  Rozprawa odbędzie się 2 czerwca 2006 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej
  Urzędu Dzielnicy Białołęka w Warszawie, ul Modlińska 197. Wszystkich
  zainteresowanych wzywa się do uczestnictwa w rozprawie.
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=296&w=34624340&a=42238330
  Plany przebudowy są dostępne na naszej stronie w dziale Zasoby -&#62; Mapy.
  Temat: Rozbudowa Fabryki Papieru
  Rozbudowa Fabryki Papieru
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 89, poz. 1071 z póź.zm.) oraz art. 46 a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z póź.zm.);

  z a w i a d a m i a m

  że na wniosek Fabryki Papieru Piechowice S.A. z siedzibą w Piechowicach przy ul. Tysiąclecia 49 dnia 05.06.2006 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na :

  Rozbudowie Fabryki Papieru Piechowice S.A. o halę magazynową, halę przetwórstwa oraz namiot magazynowy wraz z niezbędną infrastrukturą i uzbrojeniem technicznym na działce o numerze ewidencyjnym 113, w Piechowicach, obręb 4.

  W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 89, poz. 1071 z póź.zm.) wszystkie strony tego postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym jego etapie, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w terminie 14 dni od daty niniejszego zawiadomienia.

  Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja są do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice , pokój nr. 16, w godz. od 730 do 1530 , tel. (075) 75 48 915.

  Źródło: BIP  Temat: Trasa AK trasą ekspresową ?
  ogłoszenie o rozprawie - 2 VI

  Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8
  ZAWIADOMIENIE

  Na podstawie art. 46a ust. 5 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r.
  nr 62, poz. 627 ze zmian.) oraz art.49, art. 90 § 3 i art. 91 § l Ustawy Kodeks
  Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zmian.)
  zawiadamia się wszystkich zainteresowanych, uczestników oraz strony postępowania
  o rozprawie administracyjnej w toku postępowania administracyjnego w sprawie
  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
  przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu trasy Armii Krajowej do parametrów
  drogi ekspresowej S-8 na odcinku od AL Prymasa Tysiąclecia do ul. Piłsudskiego w
  Markach.

  Rozprawa odbędzie się 2 czerwca 2006 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej
  Urzędu Dzielnicy Białołęka w Warszawie, ul Modlińska 197. Wszystkich
  zainteresowanych wzywa się do uczestnictwa w rozprawie.

  [za
  www.bielany.waw.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=576&Itemid=170]

  A swoją drogą - paru słów komentarza czy wyjaśnienia dla laika, na czym to
  polega, jakie i komu przysługują prawa - tego już nie było komu napisać....
  Temat: wypowiedzenie umowy na czas określony & & #35; 62; 6 mcy
  wypowiedzenie umowy na czas określony & & #35; 62; 6 mcy
  Czytając Art. 32 i 33 Kodeksu pracy doszedłem do wniosku, że umowy na czas
  określony dłuższy niż 6 m-cy nie można wypowiedzieć, chyba, że zgodnie z art.
  33 przewidziano w umowie okres 2 tyg.
  Czy to znaczy, że jeśli firma zawierała umowy z pracownikami na okres 10
  lat :), nie podając okresu wypowiedzenia, to poza art 52 :)) nie można ich
  zwolnić... Bardzo proszę o pomoc / interpretację  Temat: Stacja Shell na Braci Wagów?!
  OBWIESZCZENIE

  Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (
  Dz. U. nr 62 z dnia 20.06.2001r. poz. 627 ) oraz art. 61 § 4, art. 10 § 1
  ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst
  jednolity Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm. ) niniejszym
  zawiadamiam , że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek SHELL
  AUTOSERV POLSKA sp. z o.o. z dnia 27.04.2004r. w sprawie ustalenia warunków
  zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 5-cio stanowiskowej stacji
  obsługi samochodów, wjazdu na działkę, pylonu reklamowego wraz z infrastrukturą
  na dz. nr ew. 3/5 i 8 w ostrej granicy z działką 3/8 w obr. 11103 przy ul.
  Braci Wagów w Dzielnicy Ursynów w Warszawie.

  W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie z treścią art. 10 K.p.a. strony
  postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Delegaturze Biura Naczelnego
  Architekta Miasta w Dzielnicy Ursynów za pośrednictwem Wydziału Obsługi
  Mieszkańców w pok. Nr 20 przy ul. Lanciego 14.
  Temat: PRZEBUDOWA TRASY TORUŃSKIEJ (AK) DO EKSPRESOWEJ S8
  Rozprawa w/s decyzji o środowiskowych uwar. - 2.06
  Po wielu latach różnych dyskusji, nasi urzędnicy stwierdzili wreszcie, że czas
  się zabrać za tą inwestycję. Zgodnie z nową ustawą, obowiązującą od zeszłego
  roku, pierwszym krokiem jest wydanie tzw. „decyzji o środowiskowych
  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”. Ogłoszono właśnie termin
  rozprawy administracyjnej w tej sprawie. Odbędzie się ona 2 czerwca o godz.
  10:00 w naszym Urzędzie Dzielnicy.

  Oto cała treść zawiadomienia:

  ZAWIADOMIENIE

  Na podstawie art. 46a ust. 5 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r.
  nr 62, poz. 627 ze zmian.) oraz art.49, art. 90 § 3 i art. 91 § l Ustawy Kodeks
  Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zmian.)
  zawiadamia się wszystkich zainteresowanych, uczestników oraz strony
  postępowania o rozprawie administracyjnej w toku postępowania administracyjnego
  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
  przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu trasy Armii Krajowej do parametrów
  drogi ekspresowej S-8 na odcinku od AL Prymasa Tysiąclecia do ul. Piłsudskiego
  w Markach.

  Rozprawa odbędzie się 2 czerwca 2006 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej
  Urzędu Dzielnicy Białołęka w Warszawie, ul Modlińska 197. Wszystkich
  zainteresowanych wzywa się do uczestnictwa w rozprawie.

  Link do strony z zawiadomieniem znajdziecie TUTAJ.  Temat: Nazwisko po rozwodzie?
  Kilka przepisów
  Znalazłam:

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  Art62
  § 1. (50) Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed
  upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że
  pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko
  urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
  § 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub
  unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa,
  domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.
  § 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o
  zaprzeczenie ojcostwa.

  Art. 63. Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu
  sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez
  żonę.

  Art. 66. Mąż matki powinien wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa
  przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje - przeciwko dziecku.

  Art. 67. Jeżeli dziecko urodziło się po upływie sto osiemdziesiątego dnia od
  zawarcia małżeństwa, a przed upływem trzechsetnego dnia od jego ustania lub
  unieważnienia, obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko przez
  wykazanie niepodobieństwa, żeby mąż mógł być ojcem dziecka.

  ===========================================================================

  Według mnie dobrze żeby jednak brat skorzystał z pomocy jakiegoś adwokata.
  Temat: Czy jest to w Kodeksie Pracy????
  Jeszcze jeden artykuł, patrz oststnie zdanie:
  Nr 62 (1427) środa 30 marca 2005 r. Z dyŻuru eksperta "Nie można ograniczyć
  korzystania z urlopu na żądanie"
  "...Czytelnicy pytali także o to, czy pracodawca może zmniejszyć wymiar urlopu
  wypoczynkowego pracownikowi powracającemu z urlopu wychowawczego. Odpowiedź na
  to pytanie jest twierdząca, oczywiście w odniesieniu do sytuacji, gdy urlop
  wychowawczy trwał co najmniej miesiąc. Podstawą takiego rozwiązania jest art.
  1552 w związku z art. 1551 kodeksu pracy. Z ich postanowień wynika, że
  pracownikowi wracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy nie przysługuje
  pełny wymiar urlopu wypoczynkowego, lecz obniżony, tzn. ma on jedynie urlop w
  wymiarze proporcjonalnym do okresu, który pozostał do końca roku
  kalendarzowego. Należy przy tym podkreślić, że nie dotyczy to pracowników
  powracających do pracy po urlopie macierzyńskim. Tym osobom wymiar urlopu
  wypoczynkowego nie jest zmniejszany."
  Temat: komornik sprzedał zamieszkały lokal jako pusty
  weź adwokata i do dzieła !

  1995.11.21 wyrok s.apel. I ACr 659/95 OSA 1996/11-12/62
  w Katowicach

  1. Odpowiedzialność solidarna sprawców szkody wyrządzonej czynem
  niedozwolonym istnieje wówczas, gdy działania poszczególnych
  sprawców się zazębiają i każdy z nich byłby odpowiedzialny za szkodę
  samodzielnie.}
  2. Zawinienie i odpowiedzialność komornika istnieje nie tylko wtedy,
  gdy komornik dokonuje wadliwie konkretnej czynności, lecz także
  wówczas, gdy nie zachowując należytej staranności, nie dokonuje on
  takiej czynności, którą zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania
  cywilnego winien dokonać.

  Dz.U.64.43.296: art.769
  Dz.U.64.16.93: art.421; art.441  Temat: mam świadectwo pracy-nie otrzymalem wypowiedzenia
  Przeczytaj jednak artykuł 30 w całości ułatwi Ci to z pewnością pisanie odwołania:
  "Art. 30.

  § 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:

  1) na mocy porozumienia stron,

  2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

  3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),

  4) z upływem czasu, na który była zawarta,

  5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

  § 2. Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem.

  § 21. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

  § 3. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

  § 4. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

  § 5. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy."

  W razie czego poczytaj również artykuły od 44 do 62:
  www.kodeks-pracy.com.pl/  Temat: Wojsko ma wypłacić odszkodowanie za hałas w Krz...
  Tylko musisz pamiętać, że podstwą roszczeń w tym wypadku nie jest Kodeks
  Cywilny, tylko art. 136 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony
  Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). Winnego dopiero określono w
  postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w następstwie czego
  wyznaczono obszar ograniczonego użytkowania - art. 135 ust. 1 tejże ustawy  Temat: Kwestionariusz osobowy?
  Kwestionariusz osobowy zawsze miał charakter pomocniczy. Wynika to z § 1 ust. 4
  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
  sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach
  związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych
  pracownika (Dz.U. Nr 62 poz.286 z późn. zm.) Zarówno w wersji poprzedniej, jak
  i aktualnej tego pomocniczego wzoru kwestionariusza JEST miejsce na wpisanie
  numeru PESEL.

  Inną rzeczą jest ustalenie, jakich informacji pracodawca może wymagać od osoby
  ubiegającej się o zatrudnienie, a jakich od pracownika. Odpowiedź znajdziemy w
  art. 22' Kodeksu pracy. Stanowi on, że pracodawca ma prawo żądać od osoby
  ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię i
  nazwisko, imiona rodziców,datę urodzenia, miejsce zamieszkania ,wykształcenie,
  przebieg dotychczasowego zatrudnienia ( czyli numeru PESEL - nie ).

  Natomiast od pracownika pracodawca może żądać podania oprócz ww. danych
  osobowych, także innych danych osobowych pracownika, w tym imion i nazwisk oraz
  dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze
  względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień
  przewidzianych w prawie pracy oraz właśnie numeru PESEL.

  Pozdrawiam,
  Paulina  Temat: Wieś po linczu
  dla zwolenników Hammurabiego - w sprawie zbiórki
  USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń:
  Art. 56. § 1. Kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom organizuje
  lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar,
  podlega karze grzywny.
  § 2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
  § 3. (61) Można orzec przepadek przedmiotów uzyskanych ze zbiórki
  przeprowadzonej wbrew warunkom zezwolenia, orzeka się zaś ich przepadek gdy
  zbiórkę przeprowadzono bez zezwolenia.
  § 4. (62) Można orzec przepadek przedmiotów uzyskanych z czynu określonego w §
  1 także wtedy, gdy zostały one przekazane przez sprawcę innej osobie lub
  instytucji, jak i przepadek pieniędzy uzyskanych za zebrane ofiary w naturze i
  rzeczy nabytych za uzyskane ze zbiórki pieniądze.
  § 5. (63) Przedmioty, co do których orzeczono przepadek należy przekazać
  instytucji pomocy społecznej lub instytucji kulturalno-oświatowej.  Temat: Raport o WSI: ITI skarży Macierewicza
  Kostrzewa jest bezczelny!
  Jak on śmie publicznie sugerować swoją wiarygodność?! Wiarygodność Wojciecha
  Kostrzewy z uwagi na to co robił na rynku kapitałowym to pojęcie z gatunku
  abstrakcyjnych! Nie dość, że pod jego zarządem BRE Bank S.A. zanotował wieleset
  milionów ujawnionych strat, to w tym czasie wielokrotnie złamał prawo. Prasa
  (np. Rzeczpospolita)wielokrotnie pisała typowych dla byłego "cudownego dziecka
  bankowości" działaniach, np. "o jeździe na insiderach". Wtedy Kostrzewa jakoś
  nie protestował. Paleta jego mało chwalebnych dokonań jest znacznie szersza.
  Niech mnie pozwie do sądu, to skończy się jego bezkarność! A oto oficjalny
  komunikat BRE Bank S.A. z dnia 12.07.2001 r. - przykład przestępczych działań
  W.Kostrzewy jeszcze jako prezesa BRE Bank S.A. (banku finansującego ITI)na
  szkodę BRE, wypełniających znamiona przestępstwa polegającego m.in. na
  działaniu na szkodę banku (art.296 kk):
  "Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości, że w dniu 11 lipca 2001 r. BRE
  Bank SA sprzedał na rzecz osoby fizycznej 1.000 udziałów o wartości nominalnej
  50 zł każdy w spółce Polskie Towarzystwo Prywatyzacyjne Sp. z o.o. (PTP Sp. z
  o.o.). Zbyte udziały stanowiły 100% kapitału zakładowego spółki PTP Sp. z o.o.
  i uprawniały do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki PTP
  Sp. z o.o. Ww. udziały zostały zbyte za łączną kwotę 6.000 zł.
  Wartość ww. udziałów w księgach BRE Banku SA wynosiła 7.866.778,62 zł.

  Podpisy:
  Prezes Zarządu - Wojciech Kostrzewa"

  Liczby nie kłamią! W komunikacie nie ma "literówek".  Temat: Podwojne nazwisko dla dziecka
  Właśnie sprawdziłam: stan prawny się nie zmienił:
  Wg prawa o aktach stanu cywilnego (art. 62 ust.2) w związku z art.25 i 28
  kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nazwisko dziecka ustala się na podstawie
  pisemnego oświadczenia przyszłych małżonków.  Temat: PO chce obniżyć wiek wyborczy do 16 lat
  To nie musi iść w parze ze sobą - w art. 62 Konstytucji granica wieku określona
  jest liczbowo więc i tak wymaga zmiany.

  Gdyby mówiła o "pełnoletności" wystarczyła by odpowiednia zmiana Kodeksu cywilnego.
  Temat: Ciąża w trakcie rozwodu - prosze o porade!
  wszystko to opisane jest w art. 62 i następnych kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
  Temat: technika wyprzedzania
  Gość portalu: sylas napisał(a):

  &#62 A co do KD to odwracasz kota ogonem. To TY powinieneś mi udowodnić, że NALEŻY
  &#62 używać lewego kierunkowskazu podczas wyprzedzania. KD nic o tym nie mówi.
  &#62 Mówi za to o sygnalizowaniu kierunkowskazami ZAMIARU ZMIANY PASA lub kierunku
  &#62 ruchu (podkreślenia ode mnie):
  &#62
  &#62 Art. 22. pkt 5. "Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie
  &#62 SYGNALIZOWAĆ ZAMIAR zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz ZAPRZESTAĆ
  &#62 sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru."

  Moim zdaniem z tego co jest wyżej napisane wniosek nasuwa się sam.
  Jeśli jestem "zobowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany
  kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po
  wykonaniu manewru" to znaczy że PODCZAS MANEWRU TO SYGNALIZOWANIE musi być
  równie wyraźne co przed podjęciem manewru bo zaprzestać mam dopiero po
  zakończeniu wyprzedzania.

  Poza tym jak już mówiłem nie możesz zakładać z góry że jeśli promil kierowców w
  Polsce skręca z przeciwległego pasa w lewo to nie należy używać migaczy podczas
  manewru bo wtedy dezorientujesz tą większość jeżdżącą poprawnie...to tak jak w
  tym kawale gdzie taksiarz przejeżdżał na czerwonym a na zielonym sie
  zatrzymał...

  &#62 Dalej będziesz twierdził że nie mam racji?

  w tym konkretnym przypadku owszem tak

  &#62 P.S.
  &#62 Napisałeś: "poza tym nawet jeśli znajdą się skręcający z przeciwległego pasa
  to
  &#62 zazwyczaj łatwo ocenić że nie podchodzi do wyprzedzania... prościutko". No
  &#62 właśnie... Niby łatwo ocenić... Ale gdyby ludzie nie używali kierunkowskazów
  &#62 przy wyprzedzaniu to nic nie trzeba by nic oceniać - byłoby oczywiste że ktoś
  &#62 skręca... I TU LEŻY WG. MNIE SEDNO SPRAWY.

  Jeśli czytasz tak dokładnie kodeks a nad wyraz często
  spotykasz ....wyprzedzających po czym skręcających w lewo(chyba tylko tak mogą
  osłabić twą czujność i zmylić) to poczekaj aż poprzedzający wyprzedzi i
  będziesz miał widoczność i nikt cię nie zaskoczy...najzwyczajniej nie
  wyprzedzaj bezpośrednio za innymi....poczekaj.

  &#62 P.S. A co do tej "napaści" - to tak odebrałem Twojego pierwszego posta -
  &#62 cytuję: "nie dorabiaj nowych teorii", "oby takich <<doswiadoczonych&#62&#
  &#62 62 jeździło
  &#62 jak najmniej", te uwagi o światłach... No cóż - może masz po prostu taki
  dziwny
  &#62
  &#62 sposób argumentowania.

  widzisz, taki ze mnie cham i prostak, który na dodatek ma rację...ja wiem,
  że to denerwuje...

  pozdrawiam
  p.s. sedno sprawy tkwi w tym by nie tylko czytać ale też ROZUMIEĆ i WYCIĄGAĆ
  PRAWIDŁOWE WNIOSKI ot tylko tyle, lecz czasem AŻ TYLE...
  Temat: Nieślubne dziecko - proszę o pomoc
  eva_007 napisała:

  &#62; Proszę o pomoc. Jestem w szóstym miesiącu ciąży. Nie mieszkam z
  &#62; mężem od wielu miesięcy, ale do tej pory nie wzięliśmy rozwodu.
  &#62; Ojciec dziecka (nie jest nim mój mąż), gdy dowiedział się o dziecku
  &#62; odszedł. Zgodnie z prawem ojcem dziecka będzie mój mąż.
  &#62;
  &#62; Nie wiem co robić, aby po urodzeniu dziecka zmienić ojcostwo, to
  &#62; znaczy:
  &#62; - czy po urodzeniu muszę zarejestrować dziecko jako dziecko męża,
  TAK, NIE MA WYJśCIA, ZGODNEI Z KODEKSEM RODZINNYM I OPIEKUńCZYM Z TWOJEGO STANU
  CYWILNEGO (MężATKA) WYNIKA KTO JEST OJCEM DZIECKA;
  &#62; - w jaki sposób zrzec ojcostwo męża,
  MUSISZ WYTOCZYć POWóDZYTWO O ZAPRZECZENIE OJCOSTWA I MASZ NA TO JEDYNY TERMIN -
  6 MCY OD URODZENIA DZIECKA. DO TEGO DNIA SAD MUSI OTRZYMAC POZEW SKIEROWANY
  PRZECIWKO MęZOWI I DZIECKU(!) - ART. 62 KODEKS RODZINNY I OPIEKUńCZY
  &#62; - czy dziecko może mimo zrzeczenia ojcostwa przez męża nosić to samo
  &#62; nazwisko co ja, a więc nazwisko po mężu,
  Z MOCY PRAWA PO WYROKU O ZAPRZECZENIU OJCOSTWA TAK SIE STANIE - ART. 45 I 42
  UST. 2 PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO
  &#62; - co musiałabym zrobić, aby mimo braku rozwodu wrócić do
  &#62; panieńskiego nazwiska i po zrzeczeniu ojcostwa przez męża nadać to
  &#62; samo, moje panieńskie nazwisko dziecku,
  SPRAWDZę )JEśLI JUż TO JAKAS DROGA ADMINISTRACYJNA, NIE Z kRiO (KODEKS
  RODZINNY I OPIEKUńCZY)
  &#62; - co i do kiedy musi zrobić prawdziwy ojciec dziecka, aby
  &#62; dobrowolnie uznać dziecko,
  ALBO PRZED NARODZENEIM Iść Z TOBą (TAK najprościej) ALBO PO TEż Z TOBą DO USC
  (NAJLEPIEJ WłASCIWEGO ZE WZGLęDU NA MIEJSCE/PLANOWANE MIEJSCE URODZENIA DZIECKA
  I TAM ZA TWOJą ZGODą UZNAć DZIECKO - ALE UWAGA JEżELI JEST DOMNIEMANIE OJCOSTWA
  Z MAłżEńSTWA TO NAJPIERW MUSISZ JE OBALIć - PATRZ ZAPRZECZENEI OJCOSTWA, BO
  INACZEJ W PAPIERACH BEDZIE DWóCH OJCóW 9ART. 72 I 77-79 KRiO)
  &#62; - co zrobić, gdy prawdziwy ojciec dziecka nie będzie chciał
  &#62; dobrowolnie uznać dziecka ze względu na strach przed alimentami???
  POWóDZTWO O USTALENIE OJCOSTWA, UWAGA - TEż PO WCZEśNEIJSZYM ZAPRZECZENIU
  OJCOSTWA...(ART. 72 I 84 KRiO)

  SPORO ROBOTY PRZED TOBą, ALE TRZYMAM KCIUKI ))
  &#62;
  &#62; Bardzo proszę o pomoc i porady (((((((((
  Temat: Czy on może się wyprzeć po latach dziecka?
  vadera12345 napisała:

  &#62; Chalsia nie masz racji.
  &#62;
  &#62; Art. 63 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  &#62;
  &#62; Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu
  &#62; miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę.

  &#62;

  "Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 17 września 1981 roku, sygn. akt IV
  CR 308/81, termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczeniu ojcostwa przez męża
  matki biegnie od dnia, w którym dowiedział się on o urodzeniu dziecka przez
  żonę, także w takim przypadku, kiedy mąż matki dziecka był przekonany, że
  domniemanie z art. 62 k.r.o. przemawia za tym, że nie jest on ojcem dziecka.
  Termin przewidziany przepisem art. 63 kro jest terminem, który Sąd ma obowiązek
  badania z urzędu i jego rygorystyczność ma na względzie ochronę interesu
  rodziny. Termin ten nie ulega przerwie ani zawieszeniu i nie ma do niego
  zastosowania przepis art. 117 § 3 k.c. Biegnie on od daty dowiedzenia się o
  urodzeniu dziecka niezależnie od tego czy osobie legitymowanej do wytoczenia
  powództwa można lub nie przypisać winę w uchybieniu zachowania terminu.
  Art. 63 k.r.o. wyraźnie stanowi, że termin sześciomiesięczny liczy się od dnia,
  w którym mąż matki dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę. Po upływie
  tego terminu legitymację do roszczenia powództwa i zaprzeczenie ojcostwa ma
  prokurator (art. 86 k.r.o.). Prokurator, który wniósł powództwo o zaprzeczenie
  ojcostwa, występuje w procesie zupełnie samodzielnie, ujawnienie swoje wywodzi
  on bezpośrednio z przepisów prawa materialnego (art. 86 k.r. i op.) i brak jest
  wyraźnego ograniczenia jego czasowych uprawnień do wytoczenia powództwa. Nie ma
  przeto podstaw do wiązania uprawnień prokuratora z uprawnieniami osób biernie
  legitymowanych w procesie i do uzależnienia terminów do wytoczenia powództwa
  przez prokuratora od terminów zakreślonych ojcu, matce lub dziecku. Prokurator
  nie jest tymi terminami związany."
  Temat: Zapłać zaległości albo posiedzisz w więzieniu
  big_pijak napisał:

  &#62; Heh ubawiłem się :))
  &#62; Od kiedy to Szanowna Pani redektor sądy zamieniają mandaty na
  &#62; więzienie? Jeśli tak jest w istocie to chciałbym się dowiedziec,
  &#62; zco są te mandaty wystawione, bo chyba nie za złe parkowanie :))

  Możliwe, że i za złe parkowanie. :-))
  Mandat jest formą grzywny, a na temat grzywien w Kodeksie Postępowania Karnego
  mamy na przykład takie przepisy:

  "Rozdział VIII
  Grzywna

  Art. 44.
  § 1. Skazanego na grzywnę sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni.
  § 2. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu grzywnę ściąga się w
  drodze egzekucji.

  Art. 45.
  § 1. Jeżeli egzekucja grzywny okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy
  wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę nieprzekraczającą
  stu dwudziestu stawek dziennych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez skazanego,
  na pracę społecznie użyteczną, przyjmując, że dziesięć stawek dziennych jest
  równoważnych miesiącowi pracy społecznie użytecznej, z zaokrągleniem
  do pełnego miesiąca. Pracę społecznie użyteczną określa się w
  miesiącach; ustalając wymiar godzin pracy w stosunku miesięcznym, sąd kieruje
  się wskazaniami zawartymi w art. 53 Kodeksu karnego.
  § 2. Do wykonywania pracy, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy
  art. 35 § 1 Kodeksu karnego oraz art. 53, art. 54-58, art. 60, 62 i 63.
  § 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do grzywny określonej kwotowo, z
  tym że górna granica grzywny podlegającej zamianie nie może przekroczyć 240 000
  złotych, a miesiąc pracy społecznie użytecznej jest równoważny grzywnie w kwocie
  do 20 000 złotych.

  Art. 46.
  § 1. Jeżeli skazany, mimo możliwości, nie uiści grzywny w terminie ani też nie
  podejmie orzeczonej zastępczej formy jej wykonania określonej w art. 45 i
  zostanie stwierdzone, że nie można jej ściągnąć w drodze egzekucji, sąd orzeka
  wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności przyjmując, że jeden dzień
  pozbawienia
  wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym; kara zastępcza
  nie może przekraczać 12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej
  granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo, a jeżeli ustawa nie
  przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica
  zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy."

  Resztę możesz sobie sam doczytać w Kodeksie. :-))
  Temat: Karwala w areszcie!!!
  Karwala w areszcie!!!
  Wreszcie dobrali mu się do skóry

  cytat:

  ARESZTOWANIE ZNANEGO BIELSKIEGO DEALERA SAMOCHODÓW

  Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej – na wniosek Policji i Prokuratury - aresztował
  wczoraj Andrzeja K. - 53-letniego, znanego bielskiego dealera samochodów pod
  zarzutem działania w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było
  wyłudzanie podatków, fałszowanie dokumentacji oraz przenoszenie środków
  pieniężnych na rachunki zagraniczne - tzw. „pranie pieniędzy”.

  Zatrzymanie jest efektem żmudnego śledztwa prowadzonego przez policjantów z
  Sekcji do Walki z Przestępczością Gospodarczą pod nadzorem miejscowej
  Prokuratury Okręgowej. Andrzejowi K. zarzucono, że w latach 1998 – 2004 -
  będąc właścicielem jednej z bielskich firm działał w zorganizowanej grupie
  przestępczej. Ustalono, iż zatrzymany poświadczał nieprawdę na fakturach VAT,
  dokonując licznych oszustw na szkodę Skarbu Państwa na kwotę nie mniejszą niż
  1,5 miliona złotych, a także przyjmował środki pieniężne w kwocie nie
  mniejszej niż 6 milionów złotych od innych firm. Działanie to miało na celu
  udaremnienie możliwości stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia.

  Wraz z Andrzejem K. zatrzymano także Józefa S. - 62-letniego księgowego z
  jednej z podbielskich miejscowości, który przyjmował do firmy fikcyjne
  faktury VAT przez co doprowadził Skarb Państwa do niekorzystnego
  rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 100 tysięcy złotych oraz
  Wiesława B. 53-letniego bielszczanina, który w latach 1999-2002 był prezesem
  jednoosobowego zarządu bielskiego przedsiębiorstwa. Sprawca ten podejrzany
  jest o fałszerstwa dokumentacji księgowej i wyłudzenie podatku VAT w kwocie
  blisko 100 tysięcy złotych.

  Jak ustalili policjanci prowadzący sprawę - z procederu tego sprawcy uczynili
  sobie stałe źródło dochodu, które przyniosło im wielomilionowe zyski.
  Czynności dowodowe prowadzone w sprawie – między innymi przeszukania w
  miejscach zamieszkania sprawców dostarczyły dodatkowych, obciążających ich
  dowodów.

  W toku tego śledztwa zatrzymano już 20-tu podejrzanych, a wobec 6-ciu z nich
  Sąd zastosował tymczasowe areszty. Zabezpieczono mienie sprawców o wartości
  blisko 35 tysięcy złotych, ujawniono też mienie ruchome o wartości 1,5
  miliona złotych, co do którego złożono wniosek o zabezpieczenie. Sprawa
  rokuje dalszy rozwój - policjanci planują kolejne zatrzymania osób
  powiązanych ze sprawcami tego procederu.

  Za przestępstwa, których dopuścili się zatrzymani (z art. 299§1, 5 i 6
  kodeksu karnego oraz art. 258§1 kodeksu karnego i in.) grozi kara 10 lat
  pozbawienia wolności.
  Temat: Czy na ryczałcie można wystawiać fakturę VAT?
  Nawet jeżeli kilkanaście lat pracy "w podatkach" to względnie mało, to jednak jest to wystarczająco dużo, aby wiedzieć, o czym się pisze.

  M. zd. kłopoty biorą się z braku wiedzy ("wiedzy" ?), twoim, Sim - z jej "nadmiaru". Nie będę więc cię namawiał na dyskusje.

  Na zakończenie chciałbym tylko podsumować twoją "poradę". - Napisałaś, że jeżeli ktoś się niezarejestrował na cele VAT, ten nie wystawia faktury.

  Super ! Wyobraź sobie więc taką sytuację:
  Niezadowolony z usługi klient udaje się do "ryczałtowca" i prosi go o wystawienie faktury (bo chce mieć dowód, że zapłacił). Ten z kolei, dowiedział się na forum, że dopiero po rejestracji na VAT musi je wystawiać, więc odmawia. Ponieważ klient jest prawnikiem lub zna prawnika dowiaduje się wnet, że odmowa wystawienia faktury jest przestępstwem (art. 62 kodeksu karnoskarbowego: "Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania,podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych." z kolei: art. 106 ustawy VAT brzmi: "Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy")

  Wkurzony klient pisze donos do urzędu skarbowego lub urzędu kontroli skarbowej ...

  A jakie problemy pojawiłyby się, jeżeli ktoś wystawiłby fakturę bez uprawnienia (oczywiście, że nie wykazałby wówczas podatku - jeżeli nie zarejestrował się na VAT) ? Jakie ... ??? ŻADNE !

  Zastanów się więc, co piszesz...

  Innymi słowy: każdy podatnik VAT (w tym ten niezarejestrowany) musi wystawiać faktury, jeżeli poprosi go o to klient nie prowadzący dz. gosp.. Jeżeli klientem jest firma - musi wystawiać faktury nawet bez żądania.

  Jeżeli aleks jest zwolniona z VAT (zwolnienie podmiotowe - do 50 000 zł obrotu rocznie), nie wykazuje VAT na fakturze.

  To tyle :)
  Temat: urzednik skarbowy - pan i wladca z karabinem
  pani kontroler prowokuje
  "Nerwowo krąży od półki do półki i sprawia wrażenie, że bardzo się śpieszy. Nie
  czekając, aż ekspedientka zakończy obsługiwać starszą panią, prosi o podanie z
  półki dwóch torebek nasion. Pyta o cenę, a następnie kładzie na ladzie należną
  kwotę, czyli 3,20 zł. Odchodzi na bok i czeka. W tym czasie ekspedientka kończy
  obsługiwać starszą panią, wydaje jej resztę i wręcza paragon z kasy fiskalnej. W
  tym momencie klientka, która wzięła dwie torebki nasion, pyta, dlaczego nie
  dostała paragonu. Ekspedientka tłumaczy, że nie mogła go wystawić, bo
  obsługiwała klientkę przed nią, a kasa fiskalna ewidencjonuje naraz tylko jedną
  transakcję. Zaraz też automatycznie zaczyna wystukiwać paragon za dwie podane
  wcześniej torebki nasion.

  Klientka przedstawiła się jako inspektor kontroli skarbowej. - Powiedziała mi,
  że coś takiego kosztowałoby mnie 1500 zł, ale ponieważ kwota była nieduża, to w
  ramach pouczenia ukarze mnie kwotą 100 zł - opowiada ekspedientka."

  " Mając na względzie dobro podatnika, nie zapytaliśmy jej o zdanie. Z tego
  samego powodu nie podamy ani miasta, ani nawet województwa, w którym całe to
  zdarzenie miało miejsce."

  "Niestety, fakty świadczą przeciwko inspektorowi, który - jak wiele na to
  wskazuje - dokonał zakupu kontrolowanego, nie mając do tego prawa. Do stosowania
  takich technik operacyjnych jak prowokacja czy zakup kontrolowany nie ma
  uprawnień nawet wywiad skarbowy. (...)Wymierzając grzywnę w wysokości 100 zł (za
  wykroczenie skarbowe z art. 62 § 5 kodeksu karnego skarbowego), pani inspektor
  nie powiadomiła ekspedientki o przysługującym jej prawie do odmowy przyjęcia
  mandatu. Wizja zaś kary (1500 zł) dla zarabiającej kilkaset złotych miesięcznie
  kobiety ze sklepu zielarsko-nasiennego była na tyle przerażająca, że bez wahania
  przyjęła mandat."
  rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050329/prawo/prawo_a_1.html
  Temat: a co powiecie na to:
  tabakierka2 napisała:

  &#62; Co Ty piszesz????
  &#62; przecież ta informacja zostaje na całe życie!!!!!!!

  moze ja i glupia jestem, ale:

  http://www.ms.gov.pl/krk/krk_ustawa.rtf
  ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym

  "Art. 14. 1. Dane osobowe osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt
  1, 3, 4 i 7, oraz dane o podmiotach zbiorowych, o których mowa w
  art. 1 ust. 3, usuwa się z Rejestru, jeżeli z mocy prawa skazanie
  uległo zatarciu, a ponadto po otrzymaniu zawiadomienia o:
  1) zarządzeniu zatarcia skazania przez sąd, na
  podstawie art. 107 § 2 i 4 oraz art. 337 Kodeksu karnego;
  2) zatarciu skazania w drodze ułaskawienia lub na
  podstawie amnestii;
  3) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia
  odnotowanego w Rejestrze albo uchyleniu takiego orzeczenia w wyniku
  kasacji lub wznowienia postępowania;
  4) stwierdzeniu nieważności orzeczenia odnotowanego w
  Rejestrze;
  5) zwolnieniu skazanego od kary pozbawienia wolności,
  na podstawie art. 336 § 3 i 4 Kodeksu karnego, lub od kary
  ograniczenia wolności, na podstawie art. 62 § 2 Kodeksu karnego
  wykonawczego.
  1a. Dane osobowe osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, usuwa
  się z Rejestru po upływie terminu określonego w art. 68 § 4 Kodeksu
  karnego, a ponadto po otrzymaniu zawiadomienia o podjęciu warunkowo
  umorzonego postępowania karnego lub postępowania w sprawie o
  przestępstwo skarbowe.
  2. Dane osobowe nieletniego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6,
  usuwa się z Rejestru:
  1) po ukończeniu 18. roku życia przez nieletniego,
  wobec którego wykonywane były środki wychowawcze, z wyjątkiem
  przypadków, gdy:
  a) środek wychowawczy zastosowano w okresie warunkowego
  zawieszenia wykonania umieszczenia w zakładzie poprawczym,
  b) wykonanie środka wychowawczego ustało z mocy prawa po
  ukończeniu przez nieletniego 21. roku życia albo z chwilą powołania
  nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej;
  2) po upływie terminów określonych w art. 11 § 4, art.
  87 § 4, art. 88 § 4 i art. 89 ustawy o postępowaniu w sprawach
  nieletnich;
  3) po ukończeniu 23. roku życia przez sprawcę czynu
  karalnego, gdy w miejsce umieszczenia w zakładzie poprawczym
  wymierzona została kara na podstawie art. 94 ustawy o postępowaniu w
  sprawach nieletnich;
  4) na zasadach określonych w rozdziale XII Kodeksu
  karnego, gdy w miejsce umieszczenia w zakładzie poprawczym
  wymierzona została kara na podstawie art. 13 ustawy o postępowaniu w
  sprawach nieletnich.
  3. Dane osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5, usuwa się z
  Rejestru:
  1) gdy upłynął termin, o którym mowa w art. 94 § 3
  Kodeksu karnego;
  2) z upływem roku od uchylenia środka zabezpieczającego
  orzeczonego na podstawie art. 99 § 1 Kodeksu karnego lub art. 43 § 1
  pkt 1 i § 2 Kodeksu karnego skarbowego;
  3) z upływem roku od wykonania środka zabezpieczającego
  orzeczonego na podstawie art. 100 Kodeksu karnego lub art. 43 § 1
  pkt 2-5 Kodeksu karnego skarbowego.
  4. Dane osoby tymczasowo aresztowanej usuwa się z Rejestru po
  otrzymaniu zawiadomienia o uchyleniu tego środka zapobiegawczego.
  5. Dane osoby poszukiwanej listem gończym usuwa się z Rejestru po
  otrzymaniu zawiadomienia o odwołaniu listu gończego.
  6. Dane osobowe nieletniego umieszczonego w schronisku dla
  nieletnich usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o jego
  zwolnieniu.
  7. Dane osób zmarłych usuwa się z Rejestru po uzyskaniu
  zawiadomienia o ich zgonie."

  &#62; Może nie powienien, ale jest!
  &#62; Nie liczy sie tutaj, to co my uważamy

  jeszcze raz bardzo przepraszam, ze nie wiedzialam, iz dopuszczalna
  jest dyskusja li i wylacznie w oparciu o aktualny stan prawny w
  Polsce i wyskoczylam jak Filip z konopii z wlasnymi opiniami.

  Absolutnie nie dziwi mnie ani nie bulwersuje, ze chrzescijanskie
  osrodki adopcyjne za jedno z kryteriow adopcyjnych przyjmuja slub
  koscielny.
  Temat: Maybach 62 S: tylko skrzydeł brak
  Maybach 62 S: tylko skrzydeł brak
  d_i_y napisał:

  &#62; Hmmm. A gdzie szanowny 'pan redaktor' znalazl droge,
  &#62; na ktorej mozna rozpedzis sie do 200km/h?
  &#62; I dlaczego, skoro takich drog nie ma, pisze o tym w
  &#62; ogolnopolskiej gazecie? Ja rozumiem, ze marzy mu sie bycie
  &#62; Clarcsonem, ale on jezdzi po zamknietym dla ruchu torze...

  korporacja.gieremka napisał:
  &#62; 170 w warszawie, 220 na 7-emce, przyznal sie do
  &#62; wykroczeia za 500 zlmandatu, albo bredzi...

  redakcja_v napisał:
  &#62;artykuł jest dowodem na wykroczenie.
  &#62; wykroczenie z kodeksu ruchu drogowego: niedozwolona prędkość.
  &#62; gdzie w Polsce kierowca legalnie mógł jechać 170 czy 200 km/h?

  generalf napisał:
  &#62; ... niniejszym donoszę do prokuratury n
  &#62; dziennikarzynę Wyborczej, że nie dość, że megapoważnie
  &#62; złamał prawo o ruchu drogowym, to jeszcze ściemnia,
  &#62; bo wypłosze nie dostają Maybacha między nogi, hehe...

  no skąd się tacy ludzie biorą??? NO SKĄD ???

  generalf - ty to już w ogóle nie wiesz czego chcesz
  to jak w końcu "megapoważnie złamał prawo" czy "ściemnia"?
  bo chyba jedno z dwóch, prawda?

  redakcja_v - gdzie ty tu dowoód jakiś widzisz ???

  Żygać mi się już chce, jak słyszę tych dziennikarzy motoryzacyjnych,
  którzy ściemniają o tym jak się w dozwolonej prędkości wszędzie
  mieszczą. A jak już opowiadają jak jechali jakimś autem szybciej, to
  natychmiast dodają, że na niemieckich autostradach.

  Tu jest przynajmniej uczciwie napisane.
  I co z tego, że się do 170 czy 220 rozpędził Maybachem?
  Jeśli zrobił to rozsądnie w dobrym miejscu, to było to o wiele
  bezpieczniejsze od wyczynów takich Świętych_Legalistów, co to jadą
  tak bezpiecznie wolno, że uważają za niepotrzebne używanie
  kierunkowskazów, świateł i lusterek.

  Ale jak ktoś całe życie jeździł Fabią czy "powodem do dumy", to
  nigdy nie zrozumie, że można rozpędzić auto do 200km/h i nie jest to
  żadne halo.  Temat: Czy muszę się zgodzić na badania grupy krwi???
  konkubinka napisała:

  &#62 wiecie , sprawa gdzie i za ile to jedno , ale druga rzecz to kto ma je robic?
  &#62 W kodeksie rodzinnym napisane jest ze istnieje domniemanie ze ojcem dziecka
  &#62 jest partner matki , z ktorym obcowala nie dawniej niz w trzechsetnym a nie
  &#62 pozniej niz w sto osiemdziesiatym pierwszym dniu przed urodzeniem dziecka.Tak
  &#62 rozumiem ten punkt kodeksu.
  &#62 Jezeli kobieta jest pewna kto jest ojcem dziecka a mezczyzna nie to chyba do
  &#62 nigo nalezy ta procedura.Niech zalatwia to jak chce i za ile ale jego to
  &#62 interes i niech on pokrywa koszty.
  &#62 A tak swoja droga w serialu "tak czy nie" badali chyba włosy?
  &#62 Wiem ze to serial ale moze ten sposob badania jest realny?

  Jak rozumiem sprawa jest w sądzie i sąd będzie decydował czy to konieczne i o
  sposobie wykonania badań. Gdyby sprawa była tylko między matką a ojcem i nie
  opierała się o sąd to jasne, że płacić powinien ten komu zalezy - w tym wypadku
  ojciec.
  A domniemanie, o którym piszesz nie dotyczy partnera tylko męża matki

  Art62. § 1. (31) Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo
  przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że
  pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko
  urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
  § 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub
  unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa,
  domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.
  § 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o
  zaprzeczenie ojcostwa.

  Oczywiście metody badań mogą być różne, w zasadzie wyszystkie organiczne
  substancje pochodzące od człowieka mogą do nich służyć. Ale wybiera się
  najbardziej miarodajną i ekonomiczną w danej sytuacji (co na ogół ale nie
  zawsze znaczy najtańszą). I niestety w niektórych przypadkach badanie DNA z
  włosów czy śliny nie wystarcza bo nie zawiera pełnej informacji genetycznej
  (coś może pokręciłam nomenklaturowo, uczyłam się tego na zająciach z
  kryminalistyki jakiś czas temu i nie pamiętam wszystkiego), w każdym razie u
  ok. 20% populacji badania z innych niz krew nośników DNA mogą dawać fałszywe
  dane lub też uniemożliwiać ustalenie ojcostwa.
  Pozdrawiam
  Anka
  Temat: umowa przedstępna i zgon jednej ze stron
  Proszę zapoznać się z treścią poniższych przepisów Kodeksu cywilnego, zwracając
  szczególną uwagę na art. 390. § 3, Art. 394. § 3,w art. 62 na jego końcowy
  fragment (...chyba że co innego wynika [...] z okoliczności)i w końcu na art.
  405.

  Art. 390. § 1. Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla
  się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła
  przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w umowie
  przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania.
  § 2. Jednakże gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy
  ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona
  uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.
  § 3. Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia,
  w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie
  zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się
  z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.

  Art. 394. § 1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek
  dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez
  jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy
  odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy
  dwukrotnie wyższej.
  § 2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia
  strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega
  zwrotowi.
  § 3. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek
  zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy
  niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie
  ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

  Art62. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, nie traci mocy
  wskutek tego, że zanim do tej osoby doszło, składający je zmarł lub utracił
  zdolność do czynności prawnych, chyba że co innego wynika z treści
  oświadczenia, z ustawy lub z okoliczności.

  Art. 405. Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej
  osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było
  możliwe, do zwrotu jej wartości.
  Temat: Reklamacja do PKP PR za 8h opóźnienia pociągów
  Artykuł 62 ust. 2 ustawy Prawo przewozowe stanowi, że:

  Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek
  opóźnionego przyjazdu, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub
  rażącego niedbalstwa przewoźnika.

  Ciężar dowodzenia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa jest po
  stronie tego, kto dochodzi odszkodowania (podróżnego).

  Przepisy artykułu 18 ustawy Prawo przewozowe nie mogą być rozumiane
  w ten sposób, że podróżnemu należy się zwrot ceny biletu, gdy umowa
  została wykonana, tj. gdy podróżny dojechał do miejsca przeznaczenia.

  "czy za takie opóźnienie, które było tym razem ewidentnie,
  spowodowane rażącym niedbalstwem PKP, mogę dochodzić zwrotu ceny
  biletów? (całości?
  Części? Jakiej części?)"
  Nie. W przypadku opóżnienia spowodowanego rażącym niedbalstwem
  przewoźnika można dochodzić odszkodowania. Odszkodowanie należy się
  w razie zaistnienia szkody, tj. bez szkody nie można dochodzić
  odszkodowania. Żądanie zwrotu ceny biletu to nie to samo co żądanie
  zapłaty odszkodowania.

  "czy może na podstawie Prawa Przewozowego: &#62;Art. 14. 1. Przewoźnik
  jest
  obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków
  bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.< Mogę
  dochodzić zwrotu kosztów biletów?"
  Nie. W związku z art. 14 ust. 1 ustawy można dochodzić
  odszkodowania, jeśli podróżny doznał szkody w następstwie braku
  odpowiednich warunków bezpieczeństwa..., odszkodowania na podstawie
  art. 471 kodeksu cywilnego.

  W zakresie kwestii dotyczących zwrotu ceny (części ceny) biletu
  podaję art. 17 ustawy, tj.

  Podróżny może zmienić umowę przewozu lub odstąpić od niej przed
  rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka
  transportowego na drodze przewozu.
  Zmiana umowy przewozu może dotyczyć:
  1) terminu odjazdu,
  2) miejscowości przeznaczenia,
  3) klasy środka transportowego (ust. 2).
  W celu dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, podróżny powinien
  uzyskać od przewoźnika odpowiednie poświadczenie oraz ewentualnie
  otrzymać zwrot lub dopłacić różnicę należności.
  Podróżnemu, który odstąpił od umowy przewozu albo którego na
  podstawie art. 15 nie dopuszczono do przewozu lub usunięto ze środka
  transportowego, przysługuje zwrot należności stosowny do nie
  wykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części
  należności (odstępnego). Potrącenia nie stosuje się, jeżeli podróżny
  odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie
  przewoźnika.
  Temat: zmiana ojca w akcie urodzenia
  Zosiu,

  z Twojego postu nie wynika dokładnie jaka jest Twoja sytuacja, ale spójrz do
  Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (np.
  www.sto.com.pl/servis/kodeksy/kro/kodeks.htm). Pochodzenie dzieci
  określone jest artykułami od 62 do 86. Prawdopodobnie zczególnie interesuje
  Cię art. 62 - jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo
  przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się,
  że pochodzi ono od męża matki...Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem
  trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez
  matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego
  męża...Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o
  zaprzeczenie ojcostwa.
  Art. 63 - Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu
  sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez
  żonę.
  Art. 69 - Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w
  ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka.
  Art. 72 - ....ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie dziecka
  przez ojca, albo na mocy orzeczenia sądu.

  Generalnie - jeżeli Twoje dziecko ma więcej niż pół roku to sprawę o
  zaprzeczenie ojcostwa musi wnieść ojciec, który figuruje w akcie urodzenia.
  Potem ojciec biologiczny może uznać córkę, bądź musi zapaść wyrok sądowy
  (jeżeli nie będzie chciał) - nie dam głowy, ale prawdopodobnie wiąże się to w
  Twoim wypadku z przeprowadzeniem badań na ustalenie ojcostwa.

  Pozdrawiam,
  Olga
  Temat: Skandal w ZDIKU!!!!
  Prawo przewozowe:
  Art. 2.
  Przewoźnik jest obowiązany podać do publicznej wiadomości - w sposób zwyczajowo
  przyjęty - zakres swojego działania, a w szczególności adresy punktów odprawy i
  sposób zawierania umowy przewozu.
  Przewoźnik osób w regularnej komunikacji publicznej jest obowiązany w
  szczególności podać do wiadomości publicznej rozkład jazdy środków
  transportowych.
  Art. 14.
  Przewoźnik jest obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków
  bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.
  Przewoźnik powinien podejmować działania ułatwiające korzystanie ze środków
  transportowych, punktów odprawy, przystanków i peronów osobom niepełnosprawnym,
  w tym również poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
  Art. 16.
  Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd lub spełnienie
  innych określonych przez przewoźnika warunków dostępu do środka transportowego,
  a w razie ich nieustalenia - przez samo zajęcie miejsca w środku transportowym.
  W bilecie na przejazd określa się wysokość należności za przejazd oraz dane
  potrzebne do ustalenia zakresu uprawnień podróżnego.
  Art. 18.
  Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego wykonywania zaistnieją
  okoliczności uniemożliwiające jego wykonanie zgodnie z treścią umowy,
  przewoźnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym podróżnych oraz
  zapewnić im bez dodatkowej opłaty przewóz do miejsca przeznaczenia przy użyciu
  własnych lub obcych środków transportowych (przewóz zastępczy).
  W razie przerwy w ruchu lub utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie
  jazdy, podróżnemu przysługuje zwrot należności za cały przerwany przejazd, a
  ponadto może on bezpłatnie powrócić do miejsca wyjazdu, chyba że przewoźnik nie
  ma możliwości zorganizowania takiego przewozu.
  Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przejazdów odbywanych na podstawie biletów
  uprawniających do przejazdów wielokrotnych oraz w zbiorowej komunikacji
  komunalnej.
  Art. 62.
  Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką podróżny poniósł wskutek przedwczesnego
  odjazdu środka transportowego.
  Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego
  przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego, jeżeli
  szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.
  Art. 90.
  W sprawach nie unormowanych w ustawie oraz w przepisach wydanych w jej
  wykonaniu i w przepisach szczególnych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

  No ale co z tego?
  Temat: a co gdy lokator - umyślnie nie odbiera pism?
  kodeks cyilny
  CZYNNOŚCI PRAWNE

  Dział I.
  PRZEPISY OGÓLNE

  Art. 58.
  (...)
  § 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

  Art. 60. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonywającej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny (oświadczenie woli).

  Art. 61. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

  Art. 62. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, nie traci mocy wskutek tego, że zanim do tej osoby doszło, składający je zmarł lub utracił zdolność do czynności prawnych, chyba że co innego wynika z treści oświadczenia, z ustawy lub z okoliczności.

  Art. 63.
  § 1. Jeżeli do dokonania czynności prawnej potrzebna jest zgoda osoby trzeciej, osoba ta może wyrazić zgodę także przed złożeniem oświadczenia przez osoby dokonywające czynności albo po jego złożeniu. Zgoda wyrażona po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od jego daty.
  § 2. Jeżeli do ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna, oświadczenie obejmujące zgodę osoby trzeciej powinno być złożone w tej samej formie.

  Art. 65.
  § 1. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.

  wynika z tego, że z treści pisma ma wynikac intencja - a to jest ocenne - dla mnie - słowo przypominam nie jest takie złe bo... sugeruje wczesniejsze informowanie - moze ustne? a może tez pisemne, które nie doszło? - natomiast termin to drobiazg po prostu jest ustawie termin i że źle napisał to tylko tyle że faktycznie od 1 marca. Ale oczywiście wszystko zależy od oceny sądu , ale byłbym optymistą - natomiasy niedopłaty sumują sie ( na 100%) zatem wystapiłbym
  Pozdrawiam
  Temat: Sprawa karna.
  Do sądu, który prowadzi sprawę karną składasz taki mniej więcej pozew :

  Pozwany:
  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  oskarżony o czyn określony w art. 268a § 1 k.k. i art. 268a § 1 k.k
  w zw. z art. 12 kk (to jest przykład )

  Sąd Rejonowy w ….

  Wartość przedmiotu sporu: 10.000 PLN
  Sygn. akt

  Pozew cywilny pokrzywdzonego o 10.000 PLN tytułem odszkodowania

  Na podstawie art 62 k.p.k. i art. 444 § 1 k.c. wnoszę o:
  1) zasądzenie od xxxxxxxxxxxxxxx 10.000 PLN z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu,
  2) zasądzenie kosztów według obowiązujących norm,
  3) rozpoznanie powództwa również w wypadku nieobecności powoda cywilnego i jego pełnomocnika.

  Uzasadnienie

  Xxxxxxxx oskarżony jest o to, że (tutaj piszesz o co jest oskarżony)

  Materiały zawarte w aktach sprawy przeciwko xxxxxxx, (sygn. akt 2Ds. yyyyyy) zawierają dowody, które pozwalają na jednoznaczne określenie winy oskarżonego.

  W wyniku przestępczych działań oskarżonego poniosłem szkodę w postaci : (tutaj wymieniasz szkody na mieniu, zdrowiu itd.)
  Dowód : rachunek za naprawę, rachunek za leczenie, rachunki za lekarstwa

  Wobec powyższego roszczenia majątkowe powoda wynikające bezpośrednio z przestępstwa popełnionego przez oskarżonego wyrażają się w łącznej kwocie 10.000 PLN. Zapłaty na rzecz poszkodowanego,, takiej sumy wraz z ustawowymi odsetkami domagam się od oskarżonego.

  Załączniki:
  1. 2 odpisy pozwu
  3. Kopia faktury za wykonaną na naprawę szkody.
  4. Kopia rachunku za leczenie

  Pozew składasz w biurze podawczym dopóki trwa rozprawa karna. Możesz również jeżeli jesteś poszkodowana, najpóźniej na pierwszej rozprawie składasz wniosek, że chcesz wystąpić jako oskarżyciel posiłkowy. Sąd wtedy traktuje cię na równi z prokuratorem, masz dostęp do wszystkich akt, możesz brać udział w rozprawie i składać wnioski i zadawac pytania oskarżonym i świadkom. Powodzenia !!  Temat: Ciąża?
  Po urodzeniu jeśli kobieta pozostaje w związku małżeńskim dziecko
  jest automatycznie uznawane za dziecko jej męża. Kodeks rodzinny
  głosi otóż:
  Art. 62. § 1. (52) Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania
  małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub
  unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.
  Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po
  upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
  § 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od
  ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę
  drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego
  męża.
  § 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa
  o zaprzeczenie ojcostwa.

  Art. 84. (56) § 1. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko,
  jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani
  domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci
  dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności.
  § 2. Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa
  przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje - przeciwko
  kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.
  § 3. Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie
  ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje - przeciwko
  dziecku.
  § 4. W razie śmierci dziecka, które było powodem w sprawie o
  ustalenie ojcostwa, ustalenia mogą dochodzić jego zstępni.
  Art. 85. § 1. Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował
  z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w
  sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka.
  § 2. Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym
  mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy,
  gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest
  bardziej prawdopodobne.

  Czyli generalnie rzecz ma sie tak, ze po urodzeniu dziecka
  automatycznie mąż Twojej znajomej może wystąpić o zaprzeczenie
  ojcostwa bądź ona może wystąpić, a potem o ustalenie w stosunku do
  Ciebie.
  Nie jestem pewna, ale to już chyba prawnik musiałby Ci doradzić...
  Czy przy spisaniu umowy notarialnej, ze ją zapylisz, a ona później
  nie będzie rościć, to czy to jest możliwe, czy też niekoniecznie. W
  końcu tu chodzi o dizecko, nie o kota czy samochód. Zawiłe to wielce
  i ja na Twoim miejscu bym nie ryzykowała. Jak panna będzie miała
  lepszą papugę to pewnie i tak Cie ujai. O ile wcześniej jej mąż nie
  pójdzie siedzieć za to, ze Ci urwał jaja i wsadził w tyłek jak
  świeczkę w tort urodzinowy... Co by mnie nie dziwiło jakoś
  szczególnie.
  Temat: Szpitalne przetargi w Prokuraturze.
  Szpitalne przetargi w Prokuraturze.
  Prokuratura bada sprawę przetargów w Szpitalu Wojskowym w Gliwicach
  Judyta Watoła 08-01-2006 , ostatnia aktualizacja 08-01-2006 18:29

  Prokuratura Rejonowa w Gliwicach prowadzi śledztwo w sprawie przetargów na
  remonty w tamtejszym Szpitalu Wojskowym. Wygrywała je firma, która złożyła
  najdroższą ofertę
  - Prowadzimy śledztwo w sprawie naruszenia przez osoby z kierownictwa Szpitala
  Wojskowego art. 231 kodeksu karnego. Chodzi o przekroczenie uprawnień lub
  niedopełnienie obowiązku przez funkcjonariusza publicznego - mówi prokurator
  Krystyna Marchewka z Prokuratury Rejonowej w Gliwicach.
  Do przekroczenia uprawnień miało dojść podczas przetargów na prace budowlane
  na oddziale ortopedii.
  "Gazeta" już półtora roku temu informowała, że mogło tam dojść do
  nieprawidłowości. Dyrekcja Szpitala Wojskowego ogłosiła zamówienie na roboty
  na oddziale ortopedii, m.in. położenie podłóg i pomalowanie ścian. Zgłosiło
  się pięć firm. Najtańsza chciała położyć podłogi za 62 tys., najdroższa za 81
  tys. zł. Choć zamówienie miało tryb zapytania o cenę, wygrała najdroższa
  oferta firmy Kompleks z Jastrzębia. Ta sama firma wygrała też malowanie, choć
  zgłosiła, że zrobi to za 100 tys., podczas gdy inni byli gotowi wykonać pracę
  za 30-35 tys. zł.
  Po protestach przegranych firm Marian Jarosz, dyrektor szpitala, unieważnił
  zamówienie. Kilka dni później ogłosił jednak kolejne postępowanie. Zgłosiły
  się trzy firmy, w tym Kompleks, który znów przedstawił najdroższą ofertę i
  znów wygrał.
  Dyrektor pytany, dlaczego wybrał najdroższą ofertę, tłumaczył, że "szpital to
  nie chlewik", a on wybrał Kompleks, bo była to jedyna dobra oferta. Okazało
  się jednak, że firma Her-Bau z Zabrza chciała malować ortopedię tymi samymi
  farbami i według identycznej technologii. Przegrała, choć proponowała dwa razy
  dłuższą gwarancję i trzy razy niższą cenę.
  Po naszych artykule Ministerstwo Obrony Narodowej zleciło kontrolę w szpitalu.
  MON stwierdziło, że dyrektor Jarosz naruszył dyscyplinę finansów publicznych.
  Choć z powodu wyboru najdroższej oferty szpital stracił co najmniej 90 tys.
  zł, dyrektora Jarosza ukarano jednak tylko naganą i odebraniem rocznej nagrody.
  Teraz prokuratura w Gliwicach czeka na dokumenty z przeprowadzonej przez
  ministerstwo kontroli, a funkcjonariusze sekcji do walki z przestępczością
  gospodarczą tamtejszej policji przesłuchują świadków. - To poważna sprawa,
  dlatego chcemy zapoznać się z całą możliwą do zebrania dokumentacją - dodaje
  prokurator Marchewka.
  miasta.gazeta.pl/katowice/1,35019,3103152.html
  Strona 1 z 3 • Zostało znalezionych 113 rezultatów • 1, 2, 3

  Design by flankerds.com